Foto22
RECYCLAGE

Afval

Het afval wordt verwerkt in overeenstemming met de afvalhiërarchie.

Waar mogelijk wordt afval zoveel mogelijk vermeden.

Afval dat in onze processen vrijkomt, wordt gedeeltelijk, waar mogelijk, intern verwerkt. De rest wordt gescheiden per type en afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Deze afvalstromen worden hoofdzakelijk gebruikt voor warmte- of materiaalrecuperatie.